IKIGAI SPORT

infinite scroll

Dojo

Een dojo is een zaal waarin men zich oefent in Japanse zelfverdedigingskunsten.

De dojo heeft een speciale mat waarop het vallen en valbreken op een wat zachtere manier geoefend kan worden.

Verder zijn er in een dojo normaal gesproken kleedkamers, hulpmiddelen zoals stootkussens en eventueel wapens aanwezig.

In de dojo worden veel Japanse termen gebruikt. Veel senseis gebruiken het liefst de Japanse namen voor technieken. Verder vindt de begroeting ook vaak in het Japans plaats. Deze begroeting is onderdeel van de dojo-etiquette, die behalve groeten ook onder meer kleding, verzorgdheid (schoon en gewassen zijn) en het zorgvuldig omgaan met de medeleerlingen en het materiaal omvat.

Do betekent weg, en Jo betekent plaats. Het woord dojo betekent daarom letterlijk iets als de plaats waar men de weg leert, maar normaal gesproken ziet men het als oefenzaal voor zelfverdedigingskunsten of vechtsporten.

 

Regels

Iedere karateka groet alvorens de dojo te betreden.
Iedere karateka groet als eerste de sensei(‘s) bij het betreden van de dojo, daarna de sempai(‘s).

Iedere karateka zorgt dat hij zich met aangepast schoeisel naar en van de dojo begeeft (niet met blote voeten in en uit de dojo).

Iedere karateka zorgt voor orde in de kleedkamers en dojo (shoeisel, jassen, boekjes enz. in de kast).

Iedere karateka groet alvorens de dojo te verlaten.

Iedere karateka die te laat is wacht in seiza aan de rand van de dojo en wacht op een teken van de Sensei.

Iedere karateka zorgt ervoor dat hij verzorgd, zonder juwelen, met korte nagels zowel tenen als vingers de dojo betreedt.

groeten

Voor en na de les wordt een groetceremonie gehouden. Er zijn 2 manieren om deze te doen.

Staande groet (Ki Ritsu Rei) ofwel zittende groet (Zarei).

Elke groetceremonie wordt geleid door de hoogste Sensei of Sempai in rang na de lesgever. (De lesgever kan ook een sempai zijn) . 

 

Zarei voor de les begint

 

Moto No Ichi

Op je plaats, d.w.z. van rechts naar links wordt plaatsgenomen met het aangezicht naar de voorzijde van de dojo, waarbij op de voorste rij evenveel leerlingen links als rechts van de lesgever staan. De volgorde wordt gerespecteerd naarmate de graden. Hoogste in graad staat rechts voor en er wordt telkens links bijgeschoven. De leerlingen op de voorste rij zijn verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de rijen achter hun.

Wanneer de Sensei naar de Shomen gericht staat, zelfde richting als de leerlingen, roept de sempai.

Ki O Tsuke

Sta fier en recht; Let op! Stand Musubi Dachi armen en handen gestrekt naast het lichaam.

Seiza

Geknielde zit, lichaam mooi recht en handen in de liezen

Mokuso

Ogen dicht, Meditatie, het tot rust komen.

Mokuso Yame

Ogen open, Einde van de meditatie!

Shomen ni Rei

Groet de voorzijde van de Dojo. Plaats eerst je linkerhand en daarna je rechterhand voor je op de tatami, waarbij je een driehoek maakt met je duimen en wijsvingers. De duimen zijn de basis, vervolgens groeten en daarna je rechterhand en dan je linkerhand terug in de liezen plaatsen.

Shinden ni Rei

Groet het altaar. Dit kan alleen als er zich een altaar in de dojo bevindt en dan valt shomen ni Rei weg, maar het groeten blijft hetzelfde.

Sensei ni Rei

Bij Sensei ni draait de Sensei zich naar de leerlingen toe, pas daarna draaien de leerlingen zich naar de Sensei toe.

Bij Rei de Sensei groeten en roept men Onegai Shimasu (Wilt u mij van dienst zijn; leer mij a.u.b.).

Je blijft wachten op een teken (Ki Ritsu) van de Sensei om de training te beginnen.

 

Zarei einde van de les

 

Aan het einde van de les volgt een zelfde ceremonie met dit verschil:

Sensei ni Rei

Bij Sensei ni draait de leraar zich naar de leerlingen toe, vanaf dan draaien de leerlingen zich naar de leraar toe. Bij Rei de leraar groeten en roept men Arigato Gozaimasta (dank U wel)

Otogai ni Rei

(Groet aan elkaar) d.w.z. draaien per twee naar elkaar toe degene zonder partner blijft zitten richting Sensei en iedereen groet elkaar met Arigato Gozaimasta.

Shomen

Iedereen draait zich naar de Shomen uitgezondert de Sensei. Je blijft wachten op een teken (Ki Ritsu) van de Sensei en kan je de dojo verlaten .

Termen

In een dojo worden veel Japanse termen gebruikt. Veel senseis gebruiken het liefst de Japanse namen voor technieken.

De volgende termen kom je met grote regelmaat tegen:

Dojo

Een dojo is een zaal waarin men zich oefent in Japanse zelfverdedigingskunsten.
De dojo heeft een speciale mat waarop het vallen en valbreken op een wat zachtere manier geoefend kan worden. Verder zijn er in een dojo normaal gesproken kleedkamers, hulpmiddelen zoals stootkussens en eventueel wapens aanwezig.

Osu!

Osu is een woord dat je in alle karate dojos hoort en wordt aangenomen door andere vechtsporten.

Sensei

Ondanks dat veel vechtsportscholen het als “meester” gebruiken, betekent dit het niet. Sensei wordt letterlijk vertaald als “de persoon die voor een ander geboren is”. In het algemeen gebruik binnen Japan wordt het gebruikt na de naam van een persoon en betekent het “leraar”. Het wordt in alle scholen gebruikt om docenten en professoren aan te spreken, evenelas professionals zoals advocaten, artsen, politici en andere hoogwaardigheidsbekleders. Het woord wordt ook gebruikt om rerspect te tonen voor iemand die een bepaald niveau van beheersing heeft behaald in een kunstvorm of een andere vaardigheid, romanschrijvers, muzikanten, artiesten en vechtkunstenaars.

Arigatou gozaimasu (Ah-ree-gah-toh-goh-zah-ee-mas)

Arigatou gozaimasu betekent “dank je” en wordt gebruikt voor ofwel iets dat gedaan zal worden, of iets dat is gedaan. In Japan kan men nooit dank je of bedankt genoeg zeggen wanneer je waardering en dank uitspreekt in een aantal situaties, vooral in de dojo voor iemand met een hogere rang.

Senpai (semp pie)

Senpai is iemand die een hogere sociale standaard heeft, zoals een senior leerling of iemand met een hogere leeftijd of senior in rang.  Sen betekent vroeg, van te voren, eerst of voorheen. Hai betekent collega, persoon, of mensen. In sportscholen wordt het vaak onterecht gebruikt als het woord voor hulpje bij uitleg van een oefening of techniek!

Het mentor systeem wordt gevonden op alle niveaus van het onderwijs, en in sportclubs, bedrijven en informele of maatschappelijke organisaties binnen Japan. De relatie is een essentieel element van de Japanse senioriteit gebaseerde status. Relaties, vergelijkbaar met de manier waarop familie en andere relaties worden bepaald op basis van leeftijd, waarin zelfs tweelingen kunnen worden verdeeld in oudere en jongere broers en zussen. En de dojo is immers een familie!

Kōhai (koe hij)

Kōhai is een protegé, of een junior vechtsporter. Ko betekent later, achteraf, of achterover. Dus Kōhai is iemand die later begon dan een andere persoon.

Kata

Kata betekent letterlijk “vorm”, de gedetailleerde choreografische bewegingspatronen werde zowel voor een als in paren toegepast. Kata wordt gebruikt in veel traditionele Japanse kunsten, zoals theatervormen (Kabuki) en scholen voor theeceremonies (chado), maar zijn meestal bekend om de aanwezigheid in de zelfverdedigingssporten.

Kihon (key hone)

Kihon is een Japanse term die “basis” of “fundamenteel” betekent. De term wordt gebruikt om te verwijzen naar de basistechnieken die worden onderwezen en beoefend als de basis van de meeste Japanse zelfverdedigingssporten.