STICHTING KARATE NEDERLAND

Ikigai Sport is aangesloten bij de SKN, onder lidmaatschapsnummer NLS0042.

Ikigai Sport zal naast de reguliere lessen eventuele (extra) trainingen en/of wedstrijden van de SKN communiceren met haar cursisten en deelname aan deze trainingen en/of wedstrijden daar waar mogelijk faciliteren.

Examens worden jaarlijks afgenomen volgens de bij de SKN geldende regels.

De Stichting Karate Nederland (SKN) is opgericht in 1996 en heeft als doel het bevorderen van het karate als sport, als zelfverdediging en als recreatiebeoefening. De oprichters hadden een organisatie voor ogen die de belangen moest gaan behartigen voor alle aangesloten scholen, verenigingen en individuele karateka’s. Dit wordt onder andere gestalte gegeven door het organiseren van toernooien, het opleiden van karateleraren en scheidsrechters.